แจ้งวันจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 4

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 4 ขออภัยความไม่สะดวกต่อการให้บริการในวันและเวลา ดังกล่าวrmutr_bigcleaning