ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

สำนักพิมพ์  Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร  Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษา และแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

URL : http://academic.eb.com

Britannica Online Academic