เว็บไซต์ และ Application สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!!

แนะนำเว็บไซต์ และ Application สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!! เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าใช้งานง่ายๆ เพียงล็อกอินเข้าระบบด้วย username และ
password เดียวกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ
* หากท่านใดยังไม่มี username และ password คลิกที่นี่ >> http://portal.rmutr.ac.th และเลือกเมนู
RESET PASS

สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ url : http://elib.rmutr.ac.th
ใช้งานผ่าน Application บน Smartphone และ Tablet
– สำหรับ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลด App Store >> Search >>
RMUTR e-Library
– สำหรับ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Play Store >> Search >>
RMUTR e-Library