การรักษาหนังสือในช่วงฤดูฝน

การรักษาหนังสือ ในช่วงฤดูฝน

      เนื่องจากฝนตกบ่อยในช่วงนี้ ผู้ใช้บริการต้องรักษาหนังสือที่ยืมไปด้วยนะคะ เพื่อจะได้มีหนังสือไว้ใช้นานๆ

rain_book